Sedan 1800-talet kallas massmedia för Tredje Statsmakten. Det säger något om tyngden i berättelsen om oss människor och samhället vi lever i. Idag har media inte längre ensamrätt på de här berättelserna. På nätet kan alla skapa sin egen plattform och sin egen story.

Det finns ett värde i just din organisations berättelse. Vad utmärker er och vad är ni stolta över? Det kallas Corporate Storytelling och handlar om att berätta om de värden och den kultur ni står för.
Det finns ett förtroendekapital i de där berättelserna. De är oerhört kraftiga. Tänk efter. Människan kan utan problem återge handlingen i en hel roman. Historier fastnar och påverkar våra handlingar. Låt inte berättelserna stanna mellan fyra väggar. Sprid dom. Det lönar sig.